LOGIN
Bi Sh
Design Invention Research
 · KathmanduNepal
Edit
Delete
Share
Report
INSPIRATION

National Innovation House (Nepal)

Founder: Dr. Mahabir Pun, Nepal
What is the Vision, Mission, Goals of National Innovation House?
Watch YouTube Video… currently its only in Nepali
Will post in English some time soon…

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भनेको के हो, के गर्छ, किन गर्छ र कसरी गर्छ ?
Youtube मा भिडिओ हेर्नुहोस.
https://www.youtube.com/watch?v=93pYsIojev4&feature=youtu.be
मैले सकभर केन्द्रको बारेमा प्रष्ट पार्न खोजेको छु.
अझै पनि प्रष्ट भएन भने [email protected] मा इमेल गर्नु होला.
अथवा 9841592361 मा फोन गर्नु होला.

1 like 
Like
Share
Leave a reply...
DISCOVER
CHAT
ALERTS
-2
DISCUSSIONS
-1
FEED